Karta Praw Dziecka w Biznesie zobowiązuje do respektowania praw dziecka w szerokim kontekście działalności firmy. Dotyczy nie tylko odpowiedzialnego zatrudniania, tworzenia przyjaznych dla rodziców miejsc pracy, ale także odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Karta zobowiązuje także firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów, partnerów biznesowych i społecznych.

Czytaj : Instagram albo YouTube - nastolatkowie z biznesem w internecie

Bardziej respektować prawa człowieka, w tym dziecka

- Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – w tym praw dziecka – w całym łańcuchu wartości. Oznacza to pojawienie się konkretnych wymogów dla firm w kwestii mitygacji i podejmowania działań naprawczych, jeśli dojdzie do naruszeń – informuje FOB.

Organizacja zamierza poprzez Kartę i działania wspierające (kwestionariusz dla firm, dobre praktyki czy inne materiały edukacyjne) podpowiadać firmom, jak podejść do tego tematu kompleksowo – aby maksymalizować swój pozytywny wpływ. Jako suplement Karty posłuży kompendium wiedzy na temat respektowania praw dziecka w biznesie wraz z dobrymi praktykami firm, które takie działania już podejmują.

Dobre praktyki firm

Dla przykładu w Enerdze SA ojcowie i matki mają dwa dodatkowe dni wolne od pracy w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli wychowują dziecko do 3. roku życia. Jeśli pracownik ma dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych w roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, gdy dziecko jest w wieku 4 – 24 lata. Rodzice, którym urodzi się dziecko otrzymują upominki od firmy. W ING Bank Śląski każda mama, wychowująca dziecko w wieku do dwóch lat, może wykorzystać 10 dodatkowych dni urlopu macierzyńskiego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a tata może wykorzystać 5 dodatkowych dni urlopu ojcowskiego. W przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pracownik może skorzystać z dodatkowych 5 dni opieki. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ma kodeks postępowania dla dostawców. Dokument reguluje kwestie związane m.in. z zagwarantowaniem przestrzegania praw człowieka, zapobieganiem dyskryminacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska naturalnego. Podobny kodeks posiada też Jeronimo Maritins czy Kaufland Polska. Firmy organizują także punkty opieki dla dzieci pracowników.

Dotychczas Kartę Praw Dziecka w Biznesie podpisało 40 sygnatariuszy. Firmy mogą dołączać do nich poprzez stronę FOB. https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-praw-dziecka-w-biznesie-zgloszenia/

Patronat honorowy nad Kartą objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.