Do zadań nowego pełnomocnika należeć będzie współpraca na forum międzynarodowym w obszarze polityki klimatycznej, w tym prezentowanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w tym obszarze. Pełnomocnik będzie także wykonywał zadania związane ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Realizując ten cel, pełnomocnik będzie współpracować z ministrem środowiska, będzie również wspierany przez organy administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów.

 

Pierwszym pełnomocnikiem ds. polityki klimatycznej będzie Marcin Korolec, który do środy był ministrem środowiska (zastąpił go Maciej Grabowski).