Szweda-Lewandowski (na zdjęciu) do lutego br. pełnił funkcję wiceministra środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody. Na stanowisku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zastąpił Krzysztofa Lissowskiego, który tę fukcję pełnił od od 15 lutego 2016 r.

Nowy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, , oraz  Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W SGGW ukończył także podyplomowe studia w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów oraz podyplomowe studia w zakresie kompensacji przyrodniczej w Katedrze Kształtowania i Ochrony Krajobrazu.

W latach 2006-2007 i 2015-2018 sprawował funkcję Głównego Konserwatora Przyrody w randze podsekretarza stanu w MŚ. Pracował także w Biurze Urządzania Lasu, gdzie zajmował się tworzeniem operatów glebowo-siedliskowych dla nadleśnictw. Jest autorem kilku planów ochrony przyrody dla nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Łodzi. Szweda-Lewandowski tworzył też sieć obszarów Natura 2000 na terenie Polski. (PAP)