Mieszkańcy Długoszyna, Góry Piasku, Pieczysk i Ciężkowic mogą podpisać umowę, która daje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 95% poniesionych kosztów.

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na obszarze objętym projektem kanalizacyjnym "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno - faza I", mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza w wysokości 50% jednak nie więcej niż 2 tys. zł. Ten system wsparcia ruszył początkiem tego roku. Jednak istnieje szansa na zwiększenie powyższej bezzwrotnej dotacji. W grudniu ubiegłego roku blisko 3 tys. mieszkańców osiedla Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice otrzymało wzór umowy, której podpisanie daje szansę Spółce wodociągowej, na wystartowanie w konkursie o pozyskanie dla mieszkańców dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwrot poniesionych kosztów przyłącza w wysokości 45%. Dotychczas umowę podpisało blisko 1400 mieszkańców.

Źródło: www.komunalny.pl, stan z dnia 1 lutego 2012 r.