Pytanie
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu lokalu gospodarczego z przeznaczeniem na siedzibę firmy. Spółka dokonała adaptacji pomieszczenia ponosząc znaczne koszty – 10.000 zł. Firmy zawarły umowę najmu w taki sposób, iż czynsz za wynajem lokalu zostanie obniżony z kwoty 3000 zł do 2000 zł przez okres 10 miesięcy, tym samym uwzględniono koszty adaptacji.
Jak zaksięgować faktury z tytułu poniesionych kosztów oraz czynsz za najem?
Czy należy adaptacje lokalu potraktować jak inwestycje w obcym środku trwały?
Czy będzie występować możliwość amortyzacji?
Umowa najmu jest wstępnie na okres 3 lat.
Jaki wypływ na zapisy księgowe będzie miała sytuacja nieprzedłużenia umowy najmu po tym okresie?