Pytanie
NSA wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012 r., II FSK 709/11 potwierdził stanowisko organów podatkowych zgodnie z którym przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane od firmy zatrudniającej menedżerów w celu wykonania usługi menedżerskiej tj. koszt udostępnienia jakichkolwiek składników majątku, zapłaconych kosztów hotelu w delegacji, biletu kolejowego czy komórki służbowej. Uznano, że wydatki firmy na rzecz Prezesa ponoszone przez firmę na podstawie umowy o zarządzanie są przychodem podatkowym w postaci otrzymanych świadczeń, od których firma jako płatnik obowiązana jest do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (czy także składek ZUS).
Prosiłabym o Państwa stanowisko w tej sprawie i porównanie jakie są obciążenia dla firmy i pracownika zatrudnionego na kontrakt menedżerski i umowę o pracę.