Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi zespół szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych. W ramach tej działalności osoba ta uzyskuje przychody z następujących źródeł:
1) wpłaty od uczniów tytułem czesnego,
2) dotacje ze starostwa na pokrycie bieżących wydatków szkoły,
3) środki otrzymane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
4) najem i podnajem lokalu użytkowego.
Które z wymienionych przychodów należy brać pod uwagę przy ustalaniu kwoty limitu 1.200.000 euro, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości?