Pytanie
Urząd Miasta – podatnik VAT, ma zamiar przekazać do muzeum, państwowej instytucji kultury, w nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony niezabudowany grunt.
Co stanowi w tym wypadku podstawę opodatkowania VAT tej usługi?
W umowie użyczenia określono, że podatek od nieruchomości będzie opłacał muzeum. Podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Uprzejmie prosimy o podanie przykładowych kosztów jakie mogą powstać w Urzędzie przez czas trwania umowy użyczenia które mogłyby stanowić podstawę opodatkowania VAT.
Czy jeśli takie koszty nie wystąpią, to usługa użyczenia nie będzie opodatkowana?
Gdyby koszty jednak występowały, to w różnych okresach trwania umowy i o różnej wartości a VAT należałoby płacić miesięcznie, to w którym momencie należy obliczać podstawę opodatkowania? Czy za każdym razem mogłaby być ona różna?