Pytanie
Spółka, zarejestrowany podatnik VAT-UE podpisała umowę na składowanie swoich towarów handlowych w magazynie w Wielkiej Brytanii. Spółka prowadząca magazyn w Wielkiej Brytanii ma podpisaną umowę z siecią handlową, do której będzie dostarczała towary różnych dostawców składujących w nim swoje towary. Spółka składująca w momencie otrzymania zamówienia od sieci wystawi WZ i zawiezie towar do sieci, która potwierdza na tym dokumencie jego odbiór. W ciągu w ciągu 15 dni wystawimy fakturę ze stawką 0% VAT jak dla WDT. Dostawy do magazynu będziemy dokonywać systematycznie aby utrzymywać stały zapas towarów. Do rozliczenia dostaw i zwrotów z magazynu będzie prowadzona odrębna ewidencja. Do momentu wydania towaru z magazynu transakcja będzie neutralna podatkowo.
Czy opisany stan dotyczy składowania i operacji w magazynie konsygnacyjnym i obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury (ewentualnie w dniu wcześniejszego wystawienia faktury)?
Naszym zdaniem opisana sytuacja spełnia wymogi takiego magazynu i obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury, nie później jak w 15 dniu od dnia wydania towaru z magazynu lub w dniu wystawienia faktury przed wydaniem towaru.