Pytanie
W styczniu 2012 r. zadeklarowałam miesięczne składanie deklaracji VAT zaznaczając w VAT-R, iż będę składać deklaracje VAT-7K, czyli dla małego podatnika. Niestety, po ponownym przeliczeniu limitu małego podatnika w lipcu okazało się, że jednak przekraczam dozwolony limit. Złożyłam do tej pory 2 deklaracje kwartalne - za I oraz za II kwartał 2012 r. na deklaracji VAT-7K, a powinnam składać deklaracje VAT-7D. Nie wpłacałam 1/3 kwot zadeklarowanych w poprzednich kwartałach.
Jak powinnam postąpić w tej sytuacji?
Jakie konsekwencje karno-skarbowe będą na mnie ciążyły?
Czy grożą mi kary za to, że składałam deklaracje na niewłaściwym druku?
Jak naprawić błąd?
Kiedy najszybciej mogę zrezygnować z możliwości składania deklaracji VAT kwartalnych?
Czy urząd skarbowy posiada system, w którym sprawdza limity dla małego podatnika?