Pytanie
Nauczycielka została zatrudniona od 1 września 2013 r. jako stażystka w placówce feryjnej na czas określony do 31 sierpnia 2014 r. Przebywała na zwolnieniu lekarskim od 25 listopada 2013 r. do 27 stycznia 2014 r., następnie na: urlopie macierzyńskim od 28 stycznia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r., dodatkowym urlopie macierzyńskim od 17 czerwca 2014 r. do 28 lipca 2014 r., urlopie rodzicielskim od 29 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Za ile dni należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok szkolny 2013/2014?