Pytanie
Spółka cywilna prowadzi księgi handlowe, RZ i S wariant porównawczy, metoda pośrednia.
Posiada konto walutowe w euro. Na to konto wpływają należności w walucie obcej od zagranicznych kontrahentów. Na początku 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące stosowanego kursu waluty obcej. Z nowych przepisów wynika, że należy stosować kurs średni NBP. Do końca 2011 r. do rozliczeń operacji w walucie obcej stosowano tzw. kurs faktyczny, czyli kurs kupna banku, z którego usług korzysta podatnik. W kwietniu 2012 r. wpłynęły pierwsze należności. Ministerstwo Finansów podtrzymuje stanowisko, że kursem przy wycenie środków metodą podatkową powinien być kurs faktyczny banku, a nie kurs średni NBP.
Jaki kurs powinna zastosować spółka cywilna dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych?