Pytanie
Zamierzamy utworzyć spółkę partnerską (kilku partnerów), jeden ze wspólników, który jest właścicielem lokalu zamortyzowanego w całości w jednoosobowej działalności, rozważa wniesienie tego lokalu do spółki.
Jaką należy podać wartość w akcie notarialnym?
Rozważamy też wniesienie prawa do bezpłatnego używania lokalu.
Czy w takiej sytuacji u pozostałych wspólników powstanie przychód?
Jakie jest w tej kwestii stanowisko organów skarbowych?
Czy w sytuacji, gdy skorzystamy z najmu i wspólnik wystawi fakturę na spółkę, kwota wystawiona na fakturze będzie kosztem dla spółki, a dla wspólnika przychodem?
Spółka będzie opodatkowana podatkiem liniowym.
Jaką stawkę optymalnie może zastosować wspólnik, który osiągnie przychód z najmu?