Pytanie
Spółka rozpoczęła działalność w marcu 2012 r., a od grudnia 2012 r. jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Prowadzi sprzedaż detaliczną towaru dla odbiorcy indywidualnego w Unii Europejskiej. Schemat transakcji polega na zakupie towaru z Chin, który trafia prosto do siedziby spółki (przesyłka pocztowa lub kurierska). Następnie towar jest sprawdzany, przepakowywany i przesyłany do magazynu w Wielkiej Brytanii, będącego własnością firmy Amazon. Firma Amazon za magazynowanie towaru nie pobiera stałych opłat. Opłaty naliczane są dopiero w momencie sprzedaży towarów. Prowizja, która pobiera Amazon składa się z następujących składników - magazynowanie towarów, pośrednictwo w sprzedaży, pakowanie i wysyłka oraz ubezpieczenie towaru. Transakcja sprzedaży polega na złożeniu zamówienia przez klienta w serwisie (odpowiednik polskiego Allegro). Wysyłka towaru do klienta inicjowana i opłacana jest przez serwis Amazon. Dowodem dokonanych transakcji są dzienne raporty sprzedaży, otrzymywane codziennie drogą elektroniczną przez naszą spółkę, uwzględniające kwotę przychodu, potrącenia prowizji (wspomniane wcześniej koszty Amazon) oraz ewentualne zwroty towaru.
Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opisanych transakcjach?
Według spółki do momentu przekroczenia limitu obrotu zobowiązującego do stania się czynnym podatnikiem VAT w kraju ostatecznego przeznaczenia towaru (Wielka Brytania), należy zastosować stawkę VAT 0% w Polsce. Po przekroczeniu ww. wymienionego limitu obrotu, podatnik (spółka) zobowiązany jest zgłosić się w kraju przeznaczenia towaru (Wielka Brytania) jako czynny podatnik VAT i od tego momentu dokonywać tam rozliczeń z tytułu należnego VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami w Wielkiej Brytanii. Wówczas spółka w Polsce będzie dokonywać przesunięcia magazynowego towaru na rzecz spółki w Wielkiej Brytanii (zarejestrowanej dla celów rozliczania VAT), z zastosowaniem stawki 0% VAT.