Pytanie
Prowadzę przedszkole niepubliczne, rozliczam się na PKPiR i jestem czynnym podatnikiem VAT (w ramach działalności gospodarczej prowadzę też działalność usługową, a w lipca tego roku otrzymałem wpis na listę placówek niepublicznych - prowadzenie niepublicznego przedszkola).
Przedszkole we własnym zakresie przygotowuje posiłki dla dzieci. Z tych posiłków korzystają także pracownicy przedszkola (wychowawcy, kucharki, pomoc). Koszty takiego posiłku został skalkulowany na 5 zł (na poziomie wsadu do kotła). Pracownicy płacą za te posiłki 5 zł.
Czy posiłki dla wychowawców i pozostałego personelu przedszkola są opodatkowane 8% stawką VAT, czy są zwolnione z VAT jak posiłki dla dzieci?
Jak należy dokumentować wydawane posiłki personelowi przedszkola?