Pytanie
Jaką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy wpisać w deklaracji ZUS RCA za miesiąc wrzesień 2013 r. składanej do 15 października 2013 r. dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, jeżeli w firmie wypłata wynagrodzenia jest przesunięta na 10 dzień następnego miesiąca?
Do deklaracji za miesiąc wrzesień 2013 r. wejdą więc wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2013 r. wypłacone do 10 września 2013 r.
Czy będzie to jeszcze podstawa 2244,03 zł czy już 2227,80 zł?