Jaka jest opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbieranie, transport lub odzysk odpadów?
Przy pozwoleniu związanym z działalnością gospodarczą stawka opłaty skarbowej wyniesie 616 zł. Jeśli pozwolenie nie będzie związane z działalnością gospodarczą w tym zakresie, to stawka opłaty skarbowej wyniesie 82 zł.

Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) - dalej u.o.s. - (załącznik do u.o.s. określający stawki opłaty skarbowej i zwolnienia od tej opłaty) nie określa odrębnie stawek dla tego zezwolenia.
W związku z tym zastosowanie znajdzie reguła zawarta pod pozycją 44 części III załącznika do u.o.s., zgodnie z którą w przypadku wydawania zezwolenia innego niż wymienione:
związanego z działalnością gospodarczą: stawka opłaty skarbowej wynosi 616 zł;
pozostałego: stawka opłaty skarbowej wynosi 82 zł.

Adam Bartosiewicz