Pytanie
Osoba ma miejsce zameldowania na terenie gminy X. W związku z założeniem Niebieskiej Karty wyprowadziła się z domu i od kilku dni przebywa u matki w sąsiedniej gminie. Zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie jej wraz z dziećmi w mieszkaniu chronionym, wniosek złożyła w gminie, w której przebywa u matki. Gmina ta nie posiada mieszkań chronionych, mieszkanie takie jest prowadzone przez powiat.
Która gmina jest właściwa do wydania skierowania?
Czy gmina, na terenie której osoba jest zameldowana, czy też gmina na terenie której przebywa obecnie bez deklaracji stałego pobytu?