Pytanie
Osoba fizyczna posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, na którym widnieje "data rozpoczęcia działalności 10 stycznia 2012 r.". Działalność nie została jednak rozpoczęta w tym terminie. Do urzędu skarbowego działalność została zgłoszona z dniem 10 stycznia 2012 r. - jest to data faktycznie rozpoczętej działalności i taka data została wpisana w zgłoszeniu (data rozpoczęcia działalności). Urząd skarbowy zażądał, aby zmienić tę datę w zgłoszeniu na datę 10 stycznia 2012 r.
Czy urząd miał rację żądając wpisania daty z wpisu do ewidencji, czy jednak powinna to być data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej?
W tym miejscu pragnę podkreślić, że do 10 stycznia 2012 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia gospodarcze związane z działalnością (nie otrzymywałem i nie wystawiałem faktur).