Pytanie
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1680 zł, premię w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 504 zł., dodatek stażowy w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego tj. 96 zł oraz dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. W miesiącu kwietniu pracownik przebywał 4 dni na urlopie wypoczynkowym. Do obliczenia wynagrodzenia za urlop dodatek za pracę w porze nocnej jest uwzględniany w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Z dniem 1 kwietnia pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 100 zł.
Czy dodatek za pracę w porze nocnej powinien być przeliczony według nowej stawki godzinowej?