Pytanie
W ramach prowadzonej działalności wykonuję usługi transportowe na terenie Rosji, Anglii, Litwy, w większości dla jednej zagranicznej firmy. Z tą firmą mam podpisaną umowę o przyznaniu ulgi w momencie spłaty wcześniejszej niż termin płatności na fakturze (tzw. inkaso). Co miesiąc od firmy dostaję wykaz zapłaconych faktur wraz z informacją o ile dokonano pomniejszenia należności, zgodnie z umową o inkaso.
Następnie ja wystawiam fakturę korektę zbiorczą do faktur z zestawienia np. faktury ze stycznia i lutego zapłacone w lutym ujmuję na jednej korekcie, następnie wyceniam wartości z tej korekty wg kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia pierwotnej faktury.
Czy wystawiam i wyceniam korektę prawidłowo, łącząc dwa miesiące na jednej korekcie?