Pytanie
Kółko rolnicze chce zakończyć swoja działalność. Podjęło uchwałę o likwidacji. Na koniec występują następujące salda:
130 - Środki na rachunku bankowym
800 - Saldo na funduszu statutowym
850 - Saldo na funduszu specjalnym, gdzie były księgowane udziały i składki członków
860 - Wynik finansowy brutto
220 - Podatek dochodowy do zapłacenia oraz
870 - Podatek dochodowy od osób prawnych.
Jak ustalić kwoty do zwrotu dla każdego udziałowca i jakich dokonać księgowań, aby móc sporządzić bilans zamknięcia?