Pytanie
W lutym 2012 r. uzyskaliśmy informację, że nasz dłużnik z Wielkiej Brytanii jest w likwidacji. Do likwidatora zgłosiliśmy wierzytelności. Utworzyliśmy odpis aktualizujący należności na koniec 2011 r.
Czy w 2012 r. możemy uznać odpis aktualizujący w kosztach podatkowych?
Czy wystarczającym dokumentem do uwzględnienia w kosztach odpisu aktualizującego jest pismo od likwidatora oraz wydruk ze strony internetowej informacji, że dłużnik jest w likwidacji?
Jeżeli likwidator nie wpłaci na nasze konto żadnej kwoty, to w którym momencie powinniśmy uznać odpis jako przychód podatkowy - jeżeli sprzedaż była w sierpniu 2011 r., nie zgłaszaliśmy sprawy do sądu, to czy przedawnienie będzie w sierpniu 2013 r. i wtedy rozwiązujemy odpis aktualizujący i wykazujemy przychód podatkowy?