Pytanie
Spółka Jawna osób fizycznych prowadzi księgi handlowe, zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą odzieży.
Jak rozliczyć następujące koszty:
1) opłatę roczną za użytkowanie działki, na której stoi hurtownia na cele nierolnicze,
2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wpłata 75% należnej kwoty za 2012 r.)?
Obydwa koszty poniesiono w maju.
Czy można zaliczyć je do kosztów (podatkowo) jednorazowo w momencie poniesienia, czy też należy zaliczać do kosztów co miesiąc 1/12 poniesionych wydatków?