Pytanie
Zawarliśmy umowę leasingu na samochód Ford Mondeo z polskim leasingodawcą. Od naszego kontrahenta ze Szwajcarii, który zawarł umowę globalną z firmą Ford otrzymaliśmy w dniu 3 grudnia 2012 r. fakturę korygującą (credit note) o treści "Przekazanie kwoty rozliczenia premii za rok 2011". Kwota ta wpłynęła na nasz rachunek bankowy w dniu 28 grudnia 2012 r. Jest również adnotacja, że my jesteśmy zobowiązani do rozliczenia VAT w wyniku procedury odwrotnego obciążenia. Podane są NIP nasz i kontrahenta.
W jaki sposób wykazać to zdarzenie na gruncie VAT?
Jeżeli potraktujemy ww. transakcję jako import usług, kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w imporcie usług?
Faktura była wystawiona w dniu 3 grudnia 2012 r., a w treści jest opis, iż jest to bonus za 2011 r.