Pytanie
22 lipca 2014 r. wystawiliśmy fakturę VAT na rzecz jednostki powiązanej z Włoch, obciążając ją kosztami pobytu i pracy naszego pracownika w IT (koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, delegacji, szkoleń itp. doliczając 5% marży) poniesionych w kwietni 2014 i maju 2014 r. W tym czasie bowiem ten pracownik świadczył pracę na rzecz naszej jednostki powiązanej.
Jak rozliczyć taką transakcję z punktu widzenia podatku VAT?
Czy uznać ją jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług?
Czy tylko jako zwrot kosztów niepodlegających VAT?
W który miesiącu powstanie obowiązek podatkowy?