Pytanie
Podpisaliśmy umowę na zakup pakietu licencji na korzystanie z oprogramowania. W skład pakietu wchodzą różne produkty w różnej liczbie (od 1 do 450 sztuk), dla których określono opłaty roczne od 35 do 2.500 euro. Umowa zawarta została na okres 3 lat. Określono w niej wartość zakupionych licencji w euro w okresie 3 lat. Otrzymamy 6 faktur wystawionych w okresach półrocznych w zł (euro przeliczone wg kursu z dnia wystawienia faktury).
W jaki sposób możemy przyjąć zakupione licencje do ewidencji WNiP?
Czy możemy przyjąć wartość zakupionych licencji wg ceny określonej w umowie (kurs z dnia podpisania umowy) i od razu rozpocząć ich amortyzowanie?
Czy przy takim podejściu nie będziemy mieli problemu z uznaniem amortyzacji jako koszt podatkowy?
Co z różnicą w wartości, która powstanie w związku z zastosowaniem różnych kursów walut w poszczególnych fakturach?