Pytanie
Osoba fizyczna świadczy usługi dla niemieckiego kontrahenta. Za usługi otrzymuje wynagrodzenie w euro. Zapłata ta wpływa na rachunek walutowy. Z rachunku tego właściciel pobiera częściowo otrzymane wpłaty - sprzedaje euro poprzez serwis "walutomat" - czyli w tzw. wirtualnym kantorze. Do podatku dochodowego wartość całej faktury przeliczana jest według średniego kursu walut z poprzedniego dnia roboczego ogłaszanego przez NBP.
Jak należy prawidłowo rozliczać wymianę euro na złotówki aby ustalić różnice kursowe?
Czy przyjmować kurs kupna banku w którym jest rachunek walutowy czy też rozliczać poszczególne transakcje z "walutomatu" i w ten sposób cząstkowo ustalać rozliczanie kwoty za fakturę?
Czy u osoby prowadzącej książkę przychodów i rozchodów jest obowiązek rozliczania różnic kursowych?