Pytanie
Czy prawidłowe jest rozliczanie różnic kursowych od 1 stycznia 2012 r. w poniższy sposób?
Firma wykonuje usługi na rzecz firmy z Niemiec. Faktury sprzedaży przeliczane są po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Następnie w momencie wpływu zapłaty na rachunek walutowy firma przelicza na zł po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ na rachunek. Następnie środki są przewalutowywane i przekazywane na konto w zł w tym samym banku i tutaj przeliczenie następuje po kursie faktycznym banku z którego usług korzysta firma.
Czy takie rozliczenie jest prawidłowe?