Pytanie
Jak prawidłowo powinien wyglądać zaewidencjonowany czas pracy po znowelizowanych przepisach o czasie pracy?
Pracownik pracujące według następującego harmonogramu (zakładamy, że praca w następnej dobie gdzie pracownik rozpoczyna pracę później niż w dniu poprzednim nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych):
- poniedziałek: 9-17 (w ewidencji czasu pracy wpisujemy 8 godz. czy 11 dodając 3 godz. z wtorku, bo doba poniedziałkowa trwa do 9 we wtorek?);
- wtorek 6-14 (w ewidencji wpisujemy 8 czy 5 godz.?);
- środa 9-17 (ewidencjonujemy 8 godz. czy 10, bo dodajemy 2 godz. z czwartkowej doby?);czwartek 7-15 (w ewidencji wpisujemy 8 czy 6 godz.?);
- piątek 7-15 wpisujemy 8 godz.
Czy należy w każdej dobie wpisać, że pracownik przepracował 8 godzin?