Pytanie
Jako spółka z o.o. prowadząca pełną księgowość unikamy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, żeby uniknąć obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Ostatnio dowiedziałam się, że powinniśmy prowadzić listę wszystkich obrotów czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i pilnować by kwota ta nie przekroczyła 20.000 zł. W 2013 r. wystawiliśmy faktury dla naszych pracowników za odsprzedane towary - jako na osoby fizyczne - na kwotę netto 22.000 zł (tutaj mamy zwolnienie, ale do limitu chyba to wchodzi) i później pod koniec roku sprzedaliśmy samochód firmowy dla osoby fizycznej niebędącej naszym pracownikiem (na fakturze podany był adres + PESEL osoby fizycznej) - na kwotę 10.000 zł.
Czy to oznacza, że powinniśmy mieć kasę fiskalną jeszcze w 2013 r., czy dopiero w 2014 r.?