Pytanie
Organ podatkowy rozłożył na raty zaległość podatkową w podatku od środków transportowych (na 12 rat) i odmówił umorzenia odsetek wyznaczając ich termin płatności w terminie pierwszej raty podatku (podatnik wnioskował o rozłożenie na raty zaległości podatkowej i umorzenie odsetek).
Podatnik terminowo - jak do tej pory - wywiązał się z terminu płatności pierwszej i drugiej raty (pozostałe raty nie są jeszcze wymagalne). Do dnia dzisiejszego podatnik nie uregulował kwoty odsetek, których termin zapłaty wyznaczony został na dzień płatności pierwszej raty.
Jak w takiej sytuacji powinien postąpić urząd - mając na uwadze art. 49 § 2 oraz art. 259 Ordynacji podatkowej?
Czy w związku z nieuregulowaniem odsetek decyzja wygasa w części dotyczącej odsetek?