Pytanie
Jak potraktować na gruncie VAT zakup "kredytów" na portalu internetowym z Kanady?
Kredyty są traktowane następnie jako wirtualne pieniądze, w tym przypadku do zakupu zdjęć wykorzystywanych następnie w prezentacjach. Otrzymaliśmy fakturę za zakup tych kredytów z firmy kanadyjskiej wystawioną w USD, gdzie nie jest naliczony żaden podatek. Firma posiada NIP. Druga sytuacja jest podobna, tzn. zakupiliśmy przez Internet zdjęcie do wykorzystania w prezentacjach. Fakturę otrzymaliśmy wraz z umową licencyjną od firmy amerykańskiej. Nie jest naliczony podatek, faktura wystawiona w PLN.
Czy w takiej sytuacji rozpoznaję obowiązek podatkowy?
Jeśli tak, to czy dotyczy on importu usług?