Pytanie
Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną zawarła z dostawcą towarów umowę o świadczenie usług marketingowo-promocyjnych. Zgodnie z umową okresem rozliczeniowym usługi jest kwartał kalendarzowy. Wartość wynagrodzenia jest wyliczana procentowo na podstawie wysokości obrotów towarów dostawcy w okresie rozliczeniowym. Do rozliczenia usługi zobowiązany jest dostawca, który ze względu na czasochłonność wyliczeń dostarcza informację o wysokości wynagrodzenia co najmniej miesiąc po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Czy spółka jest zobowiązana do korygowania zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc kwartału (okresu rozliczeniowego)?