ZOBACZ FILM: http://tv.wolterskluwer.pl/Home/Index/393/502049

- Zmiana stawek VAT, jak każda modyfikacja systemu podatkowego, wpływa na życie przedsiębiorców niosąc z sobą konsekwencje natury prawnej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej a nawet marketingowej. Nie wydaje się aby obowiązujące od stycznia 2011 zwiększenie stawek o 1punkt procentowy (nowe stawki to 5, 8 i 23 procent) miało prowadzić do jakichś szczególnych perturbacji, gdyż polscy przedsiębiorcy mieli wiele okazji by przywyknąć do zmian prawa podatkowego i po wielokroć wykazać się niezbędną elastycznością. Zasadniczo VAT jest tzw. podatkiem konsumpcyjnym co oznacza, że jego ciężar ekonomiczny ponosi ostateczny nabywca towaru czy usługi. Ta podstawowa reguła podatku od wartości dodanej w swoim założeniu czyni go neutralnym dla przedsiębiorców, którzy do swojej ceny kalkulowanej wg wartości netto dopisują odpowiednią stawkę VAT - mówi Jarosław Ostrowski, wspólnik w kancelarii Nowakowski & Wspólnicy.

- W sensie prawnym zmiana ciężarów podatkowych wpływa na wykonywanie już zawartych (również w trybie zamówień publicznych) umów. Spokojnie mogą spać ci, którzy zadbali o to by w kontraktach zawrzeć postanowienia automatycznie podwyższające cenę na wypadek zmiany stawek VAT. Pozostali mogą być zmuszeni do finansowania ich podwyżki z własnej kieszeni. Trzeba bowiem pamiętać, że zmiany przepisów podatkowych nie powodują automatycznej waloryzacji ustalonych w umowach świadczeń. Przeciwnie – w tym zakresie niezbędne jest cywilnoprawne porozumienie stron. Podwyżka VAT może być szczególnie dotkliwa dla wykonawców zamówień publicznych, którzy podpisali umowę z tzw. ceną maksymalną bez możliwości jej uaktualnienia w przypadku podwyżki podatku. Wydaje się bowiem, że w takim przypadku uzyskanie zmiany ceny będzie trudne - uważa Jarosław Ostrowski, wspólnik w kancelarii Nowakowski & Wspólnicy.

ZOBACZ FILM: http://tv.wolterskluwer.pl/Home/Index/393/502049