Pytanie
Podpisujemy z rolnikiem umowy zlecenia na prowadzenie tuczu na powierzonym materiale. Tucz prowadzą rolnicy w swych gospodarstwach rolnych. Pasza do tuczu jest dostarczana przez zlecającego tucz. W ramach umowy rolnik ponosi koszty weterynaryjne, wkalkulowane w cenę tuczu. Od umów pobieramy jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.
Czy w przypadku wyłączenia z umowy usług weterynaryjnych, możemy refundować je rolnikowi na podstawie przedstawionych faktur za usługi weterynaryjne i nie trzeba ich włączać do opodatkowania podatkiem dochodowym?
Czy jedynym rozwiązaniem obniżającym podatek dochodowy jest wystawianie faktur za usługi nie na rzecz rolnika, lecz na rzecz zleceniodawcy usługi tuczu?
Zdaniem pytającego obniżenie kwoty płaconego podatku dochodowego jest możliwe jako zwrot poniesionych kosztów przez rolnika, który będzie przedstawiał do refundacji faktury za usługi weterynaryjne.