Pytanie
Pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim i w tym czasie pracuje na 1/2 etatu. Pracownik ma stawkę miesięczną i otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. Zmienne składniki otrzymywał również przed urlopami związanymi z macierzyństwem.
Czy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu należy uwzględnić składniki zmienne uzyskane w ciągu 3 miesięcy przed urlopami rodzicielskimi, czy uzyskane w trakcie pracy na rodzicielskim?
Przykład: praca na urlopie rodzicielskim nastąpiła od 16 czerwca do 8 sierpnia 2014 r. - oprócz wynagrodzenia stałego pracownik otrzymał premię w wysokości 300 zł wypłaconą w lipcu. Przed urlopami rodzicielskimi otrzymywał premie uznaniową i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Które składniki uwzględniamy przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego, jeśli pracownik miał urlop - 1 dzień w lipcu i 1 w sierpniu?