Pytanie
Jako sprzedawca towarów udzielamy i wypłacamy naszym kontrahentom (nabywcom) bonusy/premie pieniężne w związku z osiągnięciem określonych obrotów. Do tej pory kontrahenci wystawiali nam faktury VAT za ww. premie jako wynagrodzenie za świadczenie usług - było to zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych. Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 6 lutego 2007 r., I FSK 94/06 stanowisko w tej sprawie uległo zmianie - NSA uznał, że dokonanie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości zakupów u danego sprzedawcy nie jest usługą i wypłacenie tego rodzaju premii (bonusu) jest neutralne z punktu widzenia podatku od towarów i usług. W związku z powyższym orzeczeniem kontrahent będzie wystawiał nam noty księgowe (obciążeniowe) niezawierające kwot VAT.
Czy otrzymana nota jest wystarczającym dokumentem do rozliczenia premii/bonusu, czy nasza spółka jako sprzedawca, do tych not (po ich otrzymaniu) powinna wystawić faktury korygujące sprzedaż?
Jeśli tak, to czy kwota noty będzie wartością netto, czy brutto faktury?
Czy musi to być faktura korygująca zbiorcza czy mogą to być faktury korygujące wystawiane do konkretnych dostaw?