Pytanie
Jak należy rozliczać obrót złomem po wejściu w życie nowych unormowań prawnych w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie samoobliczania podatku przy obrocie złomem?
Podatnik zajmujący się usługami wywozu nieczystości, który pozyskuje złom w ramach odbierania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych, osób fizycznych, właścicieli nieruchomości (na podstawie umowy o wywóz nieczystości odbiera worki z odpadami komunalnymi gdzie znajdują się min. puszki aluminiowe) oraz bezpośrednio na wysypisku śmieci, gdzie ma swoje stoisko i nabywa ten złom od właściciela wysypiska, jak również od osób fizycznych poszukujących zawodowo złomu na tym wysypisku, od których w ramach skupu od ludności nabywa ten złom w oparciu o umowy cywilnoprawne kupna-sprzedaży. Następnie odsprzedaje ten złom firmom, które zajmują się obrotem i zagospodarowaniem złomu.