Pytanie
Fundacja będąca organizacją pożytku publicznego prowadzi działalność statutową służącą pozyskiwaniu środków z darowizn i dotacji oraz działalność gospodarczą (usługi reklamowe i szkolenia). Całość środków pozyskanych z darowizn i działalności gospodarczej jest przekazywana na cele statutowe, czyli pomoc potrzebującym. W związku z tym nie podlegają opodatkowaniu CIT. Fundacja jest podatnikiem VAT i na usługi szkoleniowe oraz reklamowe wystawia faktury VAT.
Czy fundacja może odliczyć w całości VAT z faktur kosztowych, które służą sprzedaży opodatkowanej, czyli bezpośrednio powiązanych ze sprzedażą opodatkowaną?
Co z VAT z faktur, które służą ogólnej (nieopodatkowanej) działalności fundacji, np. najem, telefon, usługi prawne, usługi promocji, usługi "reklamy"? Czy prawidłowe jest nieodliczanie VAT z tych faktur i zaliczenie go do kosztów w CIT?
Co z fakturami, które w części są związane z działalnością ogólną (nieopodatkowaną), a w części ze sprzedażą opodatkowaną (czyli fundacja wystawia na nie faktury VAT)?
Czy można z takiej faktury kosztowej odliczyć VAT proporcjonalnie?