Pytanie
Osoba prowadząca działalność zatrudniała pracownika. Pracownik na początku był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu przez pół roku, następnie została przedłużona umowa na czas nieokreślony na cały etat. W czerwcu 2013 r. pracownik zwolnił się. Wystawiając świadectwo pracy wpisano, że pracował na cały etat przez cały okres zatrudnienia. Ponadto wpływały zajęcia komornicze, ze względu na fakt, iż pracownik otrzymywał minimalne wynagrodzenie nie dokonywano potrąceń. W świadectwie pracy nie zaznaczono pozycji - informacja o zajęciu wynagrodzenia.
Czy takie postępowanie jest błędne?
Jakim dokumentem należy skorygować świadectwo pracy?