Pytanie
Jak należy obliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska w drukarni podlegającej pod standardy emisyjne?
Drukarnia podlegająca pod standardy emisyjne S1, S2 nie posiadała pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Czy opłaty za korzystanie ze środowiska należy policzyć w oparciu o poszczególne substancje znajdujące się w kartach charakterystyk (uwzględniając zwyżkę jedynie dla substancji normowanych)?
Czy opłatę należałoby policzyć w oparciu o sumę węgla organicznego zawartego w preparatach (czy w liczeniu tą metodą należałoby policzyć zwyżkę dla całości stosowanych preparatów)?
Czy wielkość emisji związana z emisją niezorganizowaną (standard S2) należy policzyć bez zwyżki?