W środę 29 stycznia Ministerstwo Klimatu poinformowało, że stanowisko sekretarza stanu objął Jacek Ozdoba. Zastąpił on odwołanego 8 stycznia Sławomira Mazurka, odpowiedzialnego między innymi za gospodarkę odpadami, w tym wdrożenie elektronicznego elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO).

 


Nowy wiceminister nie ma jeszcze 30 lat, urodził się w 1991 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak informuje resort doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Już w 2014 rozpoczął jednak karierę polityczną - jako działacz Polski Razem uzyskał mandat radnego Warszawy z listy PiS. W latach 2014-2018 został członkiem m.in.: komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,  koordynował też prace zespołu  tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi. 

Funkcję radnego łączył od 2015 do 2018 roku z byciem doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2016 jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości został powołany w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W 2018 był rzecznikiem sztabu kandydata PiS na prezydenta m.st. Warszawy Patryka Jakiego. Porozumienie - powstałe w wyniku przekształcenia Polski Razem - wykluczyło go w 2019 roku ze swoich szeregów.  W wyborach parlamentarnych w 2019 roku startował już jako kandydat Solidarnej Polski i zdobył mandat. Jest członkiem sejmowych komisji: sprawiedliwości i praw człowieka oraz ustawodawczej.