Zespół CBE Polska już drugi raz zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „II IED Forum”, która odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2015 roku w Łodzi. Realizowane w partnerstwie z Dalkia becomes Veolia forum będzie posiadało poszerzoną formułę.

Oprócz debaty plenarnej, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe, zorganizowane zostaną dwa wydarzenia towarzyszące, które odbędą się w dniu 12 lutego 2015 roku:
• specjalistyczne warsztaty dotyczące praktycznych aspektów przygotowywania raportów początkowych oraz próbkowaniu: gleby, wody i powietrza. Warsztaty realizowane są we współpracy z akredytowanym laboratorium badawczym – SGS.
• uczestnicy będą też mieli możliwość zwiedzanie zakładu, w którym realizowana jest inwestycja z zakresu IED – instalacja w Łódzkiej EC4.II IED FORUM, organizowane jest w związku z nowymi standardami emisyjnymi oraz kryteriami dla jednostek: powyżej 50 MW, 1-50 MW oraz instalacjami spalania małej mocy poniżej 1 ≤ MW. Podczas Forum omówione zostaną wszystkie regulacje, które mają bezpośredni wpływ na ograniczanie przez przedsiębiorców szkodliwych substancji do: gleby, wody i powietrza. Oprócz zagadnień związanych z modernizacjami instalacji, poruszone zostaną kwestie typowo „administracyjne”. Przed przedsiębiorstwami stoi bowiem wyzwanie przygotowania tzw. raportów początkowych, które są załącznikiem do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego.


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
• Standardy emisyjne oraz kryteria dla jednostek: powyżej 50 MW, 1-50 MW oraz instalacje spalania małej mocy poniżej 1 ≤ MW
• Dyrektywy: IED (Industrial Emissions Directive), MCP (Medium Combustion Plants Directive), „ekoprojekt”- w odniesieniu do kotłów małej mocy oraz standaryzacji paliw stałych
• Bieżące kierunki regulacji w zakresie ograniczenia emisji, ochrony gleby i wód w przemyśle
• Konkluzje BAT
• Przygotowywanie raportów początkowych
• Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w obliczu nowych regulacji

Do tej pory swoje zaangażowanie potwierdziły następujące podmioty: Dalkia becomes Veolia - Partner Generalny, SGS - Partner Strategiczny. Ponadto: Komisja Europejska, NFOŚiGW, MŚ, PGNiG Termika, GDF SUEZ, Stora Enzo, PCC Rokita, Celsa Huta Ostrowiec, Inspektorat Ochrony Środowiska. Uwaga! Podczas Forum wykład specjalny poprowadzi: Thomas Verheye, Szef działu emisji przemysłowych i powietrza z Komisji Europejskiej.

Organizatorem jest analityczno-doradczy Zespół CBE Polska, specjalizujący się w zagadnieniach istotnych dla regulowanych sektorów gospodarczych takich jak: energetyka, paliwa, gaz, sektor wydobywczy oraz szeroko pojęty przemysł.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można pod linkiem: http://cbepolska.pl/pl/ii-ied-forum.html

Partnerem medialnym wydarzenia jest serwis ABC Środowiska www.srodowisko.abc.com.pl .