- Chcemy w trakcie tych konsultacji porozumieć się z administratorami danych osobowych, z podmiotami przetwarzającymi dane, żeby oni mogli przestawić swoje obawy, zasygnalizować problemy, zgłosić uwagi - mówi dr Edyta Bielak-Jomaa.

Czytaj: GIODO liczy, że nowe ustawy o ochronie danych będą przed 25 maja>>

GIODO podkreśla, że opracowując ten dokument uwzględnono Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie "może powodować wysokie ryzyko".
- Należy pamiętać, że wymóg przeporwadzenia oceny skutków dla ochrony danych dotyczy istniejących operacji przetwarzania, które ze względu na użycie nowych technologii, zakres i kategorie przetwarzania mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych - komentuje dr Bielak-Jomaa. I podkresla, że poznanie potrzeb i opinii różnych środowisk w zakresie przetwarzania, które mogą powodować to wysokie ryzyko, pozwoli doprecyzować zasady oraz właściwie przygotować administratorów i podmioty przetwarzające do stosowania unijnego rozporządzenia.GIODO zachęca do zgłaszania swoich opinii i uwag ekspertów z różnych środowisk - prawników, informatyków, ekspertów od spraw bezpieczeństwa, socjologów, etyków.
Konsultacje właśnie się rozpoczęły i mają trwać do końca kwietnia. Uwagi można zgłaszać na adres dif@giodo.gov.pl.

GIODO rozważa też opracowanie wykazu rodzajów operacji przetwarzania, które nie będą podlegały wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych. - Zaproponowanie listy takich operacji planowane jest nie później niż 25 maja 2018 roku - czytamy w komunikacie Biura GIODO.