Podatkowi od spadków i darowizn wyłączeniu podlega wyłącznie darowizna między cudzoziemcami, o ile jej przedmiotem są ruchomości położone w kraju lub prawa majątkowe w kraju wykonywane.

Podatek naliczany jest zawsze, gdy darowizna dotyczy nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to obdarowany Polak lub obcokrajowiec może korzystać z wszelkich ulg podatkowych na takich samych zasadach, jak przy darowiźnie między obywatelami polskimi; m.in. z tzw. ulgi nielimitowanej, stosowanej między bliskimi, ulgi mieszkaniowej, dotyczącej lokali mieszkalnych o powierzchni do 110 m kw. czy zwolnienia z podatku w związku z darowizną nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przykład
Obywatel Niemiec jest właścicielem mieszkania w Warszawie. Aktem darowizny przekazuje ją synowi, będącemu obywatelem Polski. Darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce, jednak ze względu na ulgę nielimitowaną czynność będzie zwolniona z opodatkowania.

Obdarowany nieruchomością obcokrajowiec powinien dodatkowo sprawdzić, czy w myśl przepisów krajowych państwa, którego pozostaje obywatelem, nie występuje konieczność zapłaty podatku od darowizny w jego kraju ojczystym. W analogicznym przypadku obywatel polski, obdarowany nieruchomością położoną za granicą, obciążony jest podatkiem od darowizny w Polsce.

Piotr Szulczewski, bankier.pl