Jak wynika z raportów EurActiv, w 2014 r. zyski francuskiego przemysłu recyklingowego spadły o 2 proc. Wszystko przez ciągle malejące ceny surowców pierwotnych, które na rynku stanowią dużą konkurencję dla recyklingu. Surowce pierwotne to inaczej materiały, które nie były nigdy wcześniej wykorzystane w produkcji. Wytwarzanie produktów z takich źródeł jest tańsze i bardziej opłacalne, więc przyciąga przedsiębiorców. Wizja czystego środowiska nie odgrywa w tej sytuacji istotnej roli.

Recykling ma bezdyskusyjnie pozytywny wpływ na środowisko. Oddawanie odpadów do recyklingu i ich ponowne wykorzystanie w celach wytwarzania zupełnie nowych produktów przede wszystkim zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach śmieci oraz emisje gazów cieplarnianych do atmosfery.

W 2008 r. Międzynarodowa Agencja Recyklingu opublikowała wyniki badań, które oficjalnie potwierdziły, że recykling pomaga zmniejszyć globalną emisję CO2 nawet o ok. 2 proc., czyli 551 mln ton. Proces ten pochłania także mniej energii. Zużycie paliw kopalnianych takich jak ropa, węgiel czy gaz ziemny również jest znacznie mniejsze.

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.