Nie będzie pracy bez zdolności do współpracy w wielu kwestiach. Nie będzie solidarności bez zdolności do współodpowiedzialności za zakład pracy - przekonywał Prezydent RP podczas uroczystości wręczenia wyróżnień w VII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Prezydent gratulował wszystkim wyróżnionym, a także NSZZ „Solidarność” za konsekwencję w lansowaniu tego rodzaju relacji między pracownikami a pracodawcami, które można nazwać przyjaznymi.

Zwrócił uwagę, że obecnie przeżywamy trudny moment związany z perspektywą restrukturyzacji górnictwa. – Ale czasami nawet te trudne okoliczności wydobywają istotną treść także tego wyróżnienia Pracodawcy Przyjaznego Pracownikowi. 
 
Bronisław Komorowski podkreślał rolę dialogu, porozumienia i zdolności do szukania rozwiązań.
 
Zaznaczył, że przyjazność pracownikowi to umiejętność łączenia racjonalności ekonomicznej ze zrozumieniem sytuacji ludzkich i szukaniem optymalnych, ale realnie możliwych rozwiązań.
 
 
 
Prezydent podkreślał, że istnieje daleko idąca wspólnota losu i interesów pracodawcy i pracownika. – Ta wspólnota polega na tym, że firma istnieje, i że jest miejsce pracy – zaznaczył.
 
- Nie będzie pracy bez zdolności do współpracy w wielu kwestiach. Nie będzie solidarności bez zdolności do współodpowiedzialności za zakład pracy, za miejsce pracy, za jakość pracy i za efektywność pracy, także uwarunkowania ekonomiczne pracy – przekonywał.  
VII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom objęta została honorowym patronatem Prezydenta RP. W pracach Komisji Certyfikacyjnej udział wziął przedstawiciel Prezydenta RP – Doradca Jan Lityński. W uroczystości wziął także udział Szef KPRP Jacek Michałowski.
 
W siódmej edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom przyznano 19 wyróżnień dla następujących firm:
1. BGH Polska Sp. z o.o.
2. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie
3. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
4. Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowej
5. Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku
6. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
7. Knauf Jaworzno III Sp. z o.o.
8. Lerg S.A.
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
10. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
11. Odlewnia "Elzamech" Sp. z o.o.
12. Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach
13. Pabianicka Fabryka Narzędzi "PaFaNa" S.A.
14. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu
15. Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie
16. Sonoco-Poland Packaging Services Sp. z o.o. w Łodzi
17. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
18. Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
19. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Akcja nadawania certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest fundatorem wyróżnienia. Laureaci zostają nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy. Przedsięwzięciu przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.