Projekt jest inicjatywą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za część merytoryczną przedsięwzięcia odpowiadają m.in. eksperci firmy doradczo-szkoleniowej ForFuture, która uczy firmy jak podnosić efektywność pracowników.
Ekspert ForFuture Grzegorz Filipowicz wyjaśnił PAP, że koncepcja dotycząca rozwoju kompetencji w firmach jest z powodzeniem wykorzystywana w Polsce w dużych organizacjach od ponad 20 lat. "Odpowiedni system zarządzania kompetencjami powoduje, że pracownicy firm są bardziej efektywni, wydajni, a ich praca przynosi większe efekty dla organizacji" - podkreślił.
Jak mówił, kadra zarządzająca powinna wiedzieć, jakich kompetencji potrzebują ich pracownicy, by mogli właściwie wykonać swoje zadania. "Odpowiednia dbałość o rozwój wewnętrznych zasobów pracownika, jest nie tylko w jego interesie, lecz również pracodawcy" - dodał.
"Ważne jest, by nie utożsamiać efektywnej pracy z ciężką pracą. Zarządzanie kompetencjami mówi o tym, że jeśli odpowiednio rozwiniemy kompetencje pracowników, to czasami mogą oni osiągać wyższe wyniki mniejszym nakładem wysiłku, czy czasu. A to jest dodatkową korzyścią dla samych zatrudnionych" - podkreślił.
Dzięki temu - jak zaznaczył - pracownicy mogą krócej, a wydajniej pracować. "Jeżeli pracownicy są bardziej efektywni, to można spodziewać się, że firma łatwiej realizuje swoje cele biznesowe i strategiczne, że utrzyma się na rynku i będzie się rozwijać. Jeśli mam nieefektywnych pracowników, to jest ryzyko, że przedsiębiorstwo będzie musiało ograniczać swoją działalność" - dodał.
Zdaniem Filipowicza pracownicy, którzy realizują swoje zadania w sposób efektywny przy nieco mniejszym wysiłku zwykle są bardziej zadowoleni i zaangażowani w swoją pracę. "Mają też mniejszą ochotę na to, by odchodzić z firmy. Co w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie ważne - by współpracować z osobami, które znają się na biznesie, wiedzą jak to robić, potrafią utrzymać klientów, czy też współpracowników przez dłuższy czas" - podkreślił. Zwrócił uwagę, że odchodzenie pracowników z firmy niesie ryzyko, że nie będzie ona funkcjonowała tak jak należy.
Szkolenia mają ruszyć w kwietniu br. Będzie mogło wziąć w nich udział 300 małych i średnich firm. Są one bezpłatne dla uczestników. Z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na nie ok. 6 mln zł. "Podczas rekrutacji należy wykazać, że firma zatrudnia nie więcej niż 250 osób i ma pewną strategię rozwoju personalnego, z której wynika, że rozwój kompetencji pracowników może być istotny dla dalszego jej funkcjonowania" - powiedział Filipowicz.
Oprócz szkoleń przewidziano też 16 regionalnych konferencji "Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa". Mają się one odbyć w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Zielonej Góry, Lublinie oraz Toruniu. Potrwają od 13 marca do 18 listopada br. Pierwszą konferencję przewidziano w najbliższy czwartek w Poznaniu. "Podczas tych spotkań chcemy pokazać, jak sprawdza się w praktyce zarządzanie kompetencjami w organizacjach i zachęcić małe i średnie firmy do stosowania tych rozwiązań" - podkreślił.
Filipowicz poinformował ponadto, że niebawem powinna być uruchomiona z inicjatywy PARP platforma internetowa dotycząca zarządzania kompetencjami. "Znajdą się tam zarówno zagadnienia merytoryczne, jak i dobre praktyki stosowane w tym zakresie na rynku polskim" - podkreślił.
Informacje na temat szkoleń i konferencji można znaleźć na stronach portalu nf.pl, przeznaczonego dla kadry kierowniczej firm.