Organizowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi Festiwal odbywa się co dwa lata. W tym roku - jak poinformowała rzeczniczka festiwalu Honorata Hałatek - impreza trwać będzie pięć dni, od 17 do 21 czerwca. Zaplanowano pokazy, wystawy, koncerty oraz warsztaty mistrzowskie dla profesjonalistów i cykl zajęć dla młodych pasjonatów przyrody.

Jak zaznaczyła prezes Wytwórni Filmów Oświatowych Katarzyna Madaj-Kozłowska, osią filmowej odsłony Festiwalu jest konkurs główny, w którym nagradzani są następcy jego patrona - Włodzimierza Puchalskiego, pioniera "bezkrwawych łowów" z kamerą. "Do tegorocznej edycji zgłoszono 88 filmów, wszystkie na bardzo wysokim poziomie artystycznym, więc komisja selekcyjna miała sporo pracy i twardy orzech do zgryzienia" - podkreśliła.

Ostatecznie komisja pod przewodnictwem Elżbiety Dreckiej-Wojtyczki wybrała 46 filmów krótko- i średniometrażowych, poświęconych problemom przyrody, ochrony środowiska i koegzystencji człowieka ze światem przyrody. Najwięcej - bo aż 26 z nich - zrealizowali filmowcy z Polski. Pozostali twórcy pochodzą m.in. z Niemiec, Francji, Rosji,Chorwacji, Włoch, Norwegii, Belgii i Czech.

 

Wszystkie filmy będą prezentowane od środy do piątku w kinie ŁDK. W sobotę przedstawieni zostaną laureaci wybrani przez międzynarodowe jury. Zdaniem rzeczniczki festiwalu, tematyka konkursowych prac jest bardzo zróżnicowana. Filmowcy-przyrodnicy zabiorą publiczność w dalekie podróże w poszukiwaniu rzadkich gatunków zwierząt czy niezwykłych ekosystemów, ale też dużo bliżej: do Kozienieckiego Parku Krajobrazowego, zielonego serca Mazowsza, na wyprawę śladami skarbów pomorskiej przyrody, do żubrów, zimorodka, alczyka i krainy tysiąca bocianów.

Festiwal ma także wymiar edukacyjny. W programie - oprócz pokazów filmowych, w konkursie głównym i jego młodzieżowym odpowiedniku – znajdą się pokazy specjalne, wystawy fotografii przyrodniczej, wyprawy do nadwarciańskich zakątków oraz warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii, realizowane we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Wł. Puchalskiego.

Organizatorzy zapowiadają także szereg wydarzeń poświęconych patronowi festiwalu. Włodzimierz Puchalski urodził się w 1909 r. w Mostach Wielkich koło Lwowa. Z wykształcenia inżynier agronomii, absolwent Politechniki Lwowskiej, wybrał karierę związaną z jego młodzieńczą pasją fotografowania przyrody. Po wojnie związał się z łódzką WFO. W czasie wieloletniej pracy twórczej zrealizował ponad 60 filmów, nagradzanych na całym świecie. Pionier "bezkrwawych łowów" zmarł w 1979 r. w czasie prac filmowych na Antarktydzie.

Pierwszy festiwal filmów przyrodniczych w Łodzi odbył się w 1980 roku. Jego pomysłodawcą był Maciej Łukowski – filmoznawca, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych i przyrodniczych, przez całe zawodowe życie związany z WFO. Przez lata impreza zdobyła sobie renomę wśród pasjonatów fotografii i filmu przyrodniczego. (PAP)